Een nieuw leven voor vrouwen en kinderen die onder eergerelateerd geweld en andere schadelijke culturele praktijken te lijden hebben

Wat is

en doet

New Life

Het New Life Fonds is opgericht onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting.

Het heeft als doel eremoorden te voorkomen en te bestrijden evenals alle vormen van fysiek, psychisch, seksueel en sociaal geweld waaronder jonge meisjes of vrouwen en hun kinderen te lijden hebben wegens schadelijke en soms criminele tradities.

Meer specifiek wil het Fonds projecten ondersteunen die werken rond de problematiek van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en vrouwenbesnijdenis.

Omdat de nood in verschillende landen hoog is gaat het in eerste instantie om ondersteuning van projecten die slachtoffers op het terrein concrete hulp bieden. Ook projecten ter preventie en bestrijding van dit soort geweld kunnen mogelijk gesteund worden.

Zowel projecten in België als in het buitenland komen in aanmerking.

 

 

 

 

 

Voorbeelden van gesteunde projecten

Fondation Surgir

Sinds 2009 wordt de Zwitserse 'Fondation Surgir' ondersteund voor verschillende projecten. Een eerste project gaat over bescherming en eerherstel van Jordaanse vrouwen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld. Via acties ter plaatse worden vrouwen die ten onrechte in gevangenschap zitten, uit die situatie verlost, beschermd en bijgestaan bij hun re-integratie in het maatschappelijk leven. Een tweede project betreft een hulpprogramma voor verbrande vrouwen in India die slachtoffer zijn van bruidsschat gerelateerde misdaden.

Recent ontving Surgir ondersteuning voor een project rond juridische, sociale en psychologische bijstand aan Syrische vluchtelingenvrouwen en hun kinderen in Jordanië.

 

 

Intact vzw: Toolkit ter preventie van vrouwelijke genitale verminking

Vzw INTACT is een juridisch expertisecentrum betreffende vrouwelijke genitale verminking (VGV). De toolkit bestaat uit verschillende documenten met als doel de hulpverleners te informeren en hen middelen te geven om een aanpak van een risico op genitale verminking (VGV) te handhaven. Tweeduizend toolkits worden verspreid in Vlaanderen, in samenwerking met de vzw GAMS België en de Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen VGV.

 

 

België- Vzw Zijn ism Thomas More Hogeschool: signalenlijst

De ontwikkeling van een signalenlijst voor de herkenning van eergerelateerd geweld, zodat professionals op een eenvoudige wijze een accurate inschatting kunnen maken.

 

 

Bangladesh – ASF: Survivor Reintegration Project

Een project van Acid Survivors Foundation, een Stichting in Bangladesh die zich inzet voor slachtoffers van aanvallen met zuur. Dit pilootproject werkt specifiek rond de re-integratie van deze slachtoffers in het dagelijkse werkleven.

 

 

Guinee-Aniké vzw

Ondersteuning voor de uitbouw van een gezondheidscentrum in Dabadou (Guinee), meer specifiek voor het referentiecentrum voor vrouwenbesnijdenis. Er is aandacht voor de opsporing en de behandeling en ondersteuning van vrouwen met complicaties ten gevolge van vrouwenbesnijdenis, evenals voor high risk screening.

 

Criteria

projecten

 

De doelgroepen van het fonds zijn vrouwen en kinderen.

 • Het project moet in eerste instantie betrekking hebben op één of meerdere van de volgende drie thema’s: eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking (VGV), kind/vroege en gedwongen huwelijken. (child, Early and Forced Mariages- CEFM)
 • Het project moet duidelijk ten goede komen aan personen die slachtoffer zijn en een directe praktische impact hebben op hen.
 • Er kunnen in principe geen courante operationele kosten worden gefinancierd (administratiekosten, vervoerskosten, etc).
 • Aanvragen kunnen slechts éénmalig worden ingediend. Het gaat niet om structurele steun. Vervolgtrajecten zijn in specifieke gevallen wel mogelijk.

 

Voor Belgische projecten (uitgevoerd in België)

 • Financiering tot een maximum van 5.000 euro.

 

Voor internationale projecten

 • In de nabijheid van de organisatie en bij voorkeur in België dient er een aanspreekbaar en betrouwbaar contactpersoon te zijn, die de context goed kent en liefst een goede verankering heeft zowel in de community ter plekke alsook een relevant netwerk.
 • Financiering tot een maximum van 10.000 euro.

Contact

 

Heb je vragen?  Neem contact met ons op.

Koning Boudewijnstichting

Brederodestraat 21 - 1000 Brussel

T 02-500 4 555

contactpersoon

Elke Briers

 

 

Een nieuw leven voor vrouwen en kinderen die onder eergerelateerd geweld en andere schadelijke culturele praktijken te lijden hebben

Wat is

en doet

New Life

Voorbeelden van gesteunde projecten

Een nieuw leven voor vrouwen en kinderen die onder eergerelateerd geweld en andere schadelijke culturele praktijken te lijden hebben

Wat is en doet

New Life

Het New Life Fonds is opgericht onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting.

Het heeft als doel eremoorden te voorkomen en te bestrijden evenals alle vormen van fysiek, psychisch, seksueel en sociaal geweld waaronder jonge meisjes of vrouwen en hun kinderen te lijden hebben wegens schadelijke en soms criminele tradities.

Meer specifiek wil het Fonds projecten ondersteunen die werken rond de problematiek van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en vrouwenbesnijdenis.

Omdat de nood in verschillende landen hoog is gaat het in eerste instantie om ondersteuning van projecten die slachtoffers op het terrein concrete hulp bieden. Ook projecten ter preventie en bestrijding van dit soort geweld kunnen mogelijk gesteund worden.

Zowel projecten in België als in het buitenland komen in aanmerking.

 

 

 

 

 

Voorbeelden van gesteunde projecten

Fondation Surgir

Sinds 2009 wordt de Zwitserse 'Fondation Surgir' ondersteund voor verschillende projecten. Een eerste project gaat over bescherming en eerherstel van Jordaanse vrouwen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld. Via acties ter plaatse worden vrouwen die ten onrechte in gevangenschap zitten, uit die situatie verlost, beschermd en bijgestaan bij hun re-integratie in het maatschappelijk leven. Een tweede project betreft een hulpprogramma voor verbrande vrouwen in India die slachtoffer zijn van bruidsschat gerelateerde misdaden.

Recent ontving Surgir ondersteuning voor een project rond juridische, sociale en psychologische bijstand aan Syrische vluchtelingenvrouwen en hun kinderen in Jordanië.

 

 

Intact vzw: Toolkit ter preventie van vrouwelijke genitale verminking

Vzw INTACT is een juridisch expertisecentrum betreffende vrouwelijke genitale verminking (VGV). De toolkit bestaat uit verschillende documenten met als doel de hulpverleners te informeren en hen middelen te geven om een aanpak van een risico op genitale verminking (VGV) te handhaven. Tweeduizend toolkits worden verspreid in Vlaanderen, in samenwerking met de vzw GAMS België en de Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen VGV.

 

 

België- Vzw Zijn ism Thomas More Hogeschool: signalenlijst

De ontwikkeling van een signalenlijst voor de herkenning van eergerelateerd geweld, zodat professionals op een eenvoudige wijze een accurate inschatting kunnen maken.

 

 

Bangladesh – ASF: Survivor Reintegration Project

Een project van Acid Survivors Foundation, een Stichting in Bangladesh die zich inzet voor slachtoffers van aanvallen met zuur. Dit pilootproject werkt specifiek rond de re-integratie van deze slachtoffers in het dagelijkse werkleven.

 

 

Guinee-Aniké vzw

Ondersteuning voor de uitbouw van een gezondheidscentrum in Dabadou (Guinee), meer specifiek voor het referentiecentrum voor vrouwenbesnijdenis. Er is aandacht voor de opsporing en de behandeling en ondersteuning van vrouwen met complicaties ten gevolge van vrouwenbesnijdenis, evenals voor high risk screening.

 

Criteria projecten

De doelgroepen van het fonds zijn vrouwen en kinderen.

 • Het project moet in eerste instantie betrekking hebben op één of meerdere van de volgende drie thema’s: eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking (VGV), kind/vroege en gedwongen huwelijken. (child, Early and Forced Mariages- CEFM)
 • Het project moet duidelijk ten goede komen aan personen die slachtoffer zijn en een directe praktische impact hebben op hen.
 • Er kunnen in principe geen courante operationele kosten worden gefinancierd (administratiekosten, vervoerskosten, etc).
 • Aanvragen kunnen slechts éénmalig worden ingediend. Het gaat niet om structurele steun. Vervolgtrajecten zijn in specifieke gevallen wel mogelijk.

 

Voor Belgische projecten (uitgevoerd in België)

 • Financiering tot een maximum van 5.000 euro.

 

Voor internationale projecten

 • In de nabijheid van de organisatie en bij voorkeur in België dient er een aanspreekbaar en betrouwbaar contactpersoon te zijn, die de context goed kent en liefst een goede verankering heeft zowel in de community ter plekke alsook een relevant netwerk.
 • Financiering tot een maximum van 10.000 euro.

Contact

Heb je vragen?  Neem contact met ons op.

Koning Boudewijnstichting

Brederodestraat 21 - 1000 Brussel

T 02-500 4 555

contactpersoon

Elke Briers